Πώς να κάνω ένα Slurl


Οι SL διευθύνσεις (SLurls) είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να βάλεις ένα σύνδεσμο μιας τοποθεσία του Second Life  στην ιστοσελίδα σου, αλλά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και μέσα στον κόσμο του SL. 

    Ένα SLURL περιλαμβάνει πάντα το όνομα του SIM (server) της τοποθεσίας και συντεταγμένες  x, y, και z της τοποθεσίας αυτής μέσα στο SIM.

 

 - Για να δημιουργήσεις μια slurl, ανοίγεις το map (χάρτη), που βρίσκεται στο δεξί κάτω μέρος της οθόνης του SL .

 - Θα πρέπει τώρα να πατήσεις το κουμπί που λέει: "Copy SLURL to clipboard" ("Αντιγραφή Slurl στο πρόχειρο"), που βρίσκεται στο κάτω δεξί μέρος του χάρτη.

 - Όπως ακριβώς το κουμπί λέει, θα πρέπει το slurl να αντιγραφεί στο πρόχειρο (για παράδειγμα σε ένα αρχείο Microsoft Word).

 - Μπορείς να επικολλήσεις αυτό το slurl σε ένα chat (Local Chat, IM,…) 

 

    Επικολλώντας αυτό το SLURL αυτό στην ιστοσελίδα σου ή σε κάποιο chat, επιτρέπει σε άλλους/ες να κάνουν Teleport άμεσα στη θέση αυτή. 

 

Στο παρακάτω βίντεο βλέπεις πώς να δημιουργήσεις και πώς να χρησιμοποιήσεις μια διεύθυνση του SL (SLurl):